3-letá záruka

Odolný outdoorový mobilní telefon Sonim XP2 Spirit

U mobilních telefonů Sonim garantuje výrobce prodlouženou 3 – letou záruční dobu.

 

3-letá komplexní záruka

Platné od 1.11. 2010

 

Pokud telefon během záruční lhůty přestane fungovat, bude opraven nebo vyměněn za bezvadný kus. K reklamaci je nutné dodat telefon s baterií a nabíječkou. Výměna telefonu se považuje za opravu vadného výrobku a záruční lhůta pokračuje v původním rozsahu.
Na jaké závady se 3-letá komplexní záruka nevztahuje?
1)    Tato záruka se nevztahuje na jakékoliv vady produktu způsobené běžným opotřebením definovaným jako kosmetická záležitost vzniklá při běžném užívání, jako jsou například škrábance na LCD displejích a krytech.
2)    Tato záruka se nevztahuje na jakékoliv vady produktu vzniklé v důsledku nehody, nesprávného používání nebo zneužití, které není v souladu s jeho zamýšleným užíváním podle pokynů společnosti Sonim týkajících se užívání a běžné údržby produktu.
3)    Tato záruka se nevztahuje na software třetí strany, který byl nahrán do zařízení, a to buď samostatně nebo stažením z internetu, a který společnost Sonim Technologies nenavrhla, nevyrobila ani mu neudělila certifikát.
4)    Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené změnami nebo úpravami hardwaru či softwaru na produktu, které provedla jiná osoba než Sonim Technologies.
5)    Tato záruka se nevztahuje na poškození jednotky způsobené zkraty vzniklými v důsledku přepětí při nabíjení, úderem blesku během nabíjení zařízení na nabíječce, požárem, záplavami, hurikány, tornádem a dalšími zásahy vyšší moci.
6)    Nabíjecí baterie může být nabíjena a následně vybita stokrát, nicméně dochází postupem času k jejímu opotřebení, které však není považováno za vadu, na niž by se vztahovala záruka. Záruka se dále nevztahuje na výměnu baterií, jejichž kapacita se během doby snižuje běžným způsobem. Sonim z důvodu optimálního výkonu důrazně doporučuje vyměnit tyto baterie za náhradní baterie schválené společností Sonim.
7)    Tato záruka se nevztahuje na vady produktu způsobené úpravami, instalacemi, otevřením zařízení nebo pokusy o opravu zařízení, které provedla jiná osoba než technik v autorizovaném servisním středisku společnosti Sonim.
8)    Tato záruka se nevztahuje na vady výrobky vzniklé a způsobené užíváním takového příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originálním značkovým příslušenstvím Sonim určeným k užívání s produktem Sonim.

Na Váš Sonim poskytujeme komplexní tříletou záruku, protože věříme tomu, když Vám říkáme, že Váš telefon je odolný. Měl by vydržet vše od matky přírody – prach, písek, déšť, bahno, vlhkost, extrémní teploty, atd.
Aktivujte si a přijměte plnou výhodu od Sonim tříletou komplexní záruku při registraci na adrese:
www.sonimtech.com/register
(nebo vyplňte přiloženou poštovní a registrační kartičku).

Pokud budete mít s Vaším telefonem nějaký problém nebo budete mít jakékoli otázky nebo podněty (připomínky), kontaktujte nás na zákaznické lince:
+ 420251109139 (volání na českou podporu)
support@sonimtech.com nebo servis@isccz.eu